Στέκι για νέους


Το Στέκι Νέων του ΚΕΘΕΑ στα Εξάρχεια λειτουργεί όλο τον χρόνο ως φιλικός χώρος αναφοράς και δραστηριοποίησης για παιδιά, νέους και νέες έως 21 ετών, αλλά και ως κέντρο συνεργασίας με την ευρύτερη κοινότητα.

Στόχος του είναι η υποστήριξη της ομαλής προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και των νέων, και η πρόληψη βλαπτικών μορφών συμπεριφοράς, όπως η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα, ή η έγκαιρη παρέμβαση στα αρχικά στάδια εκδήλωσης αυτών των προβλημάτων. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχοεκπαίδευσης μέσα από εργαστήρια και σεμινάρια, παρέμβασης στην κρίση, κινητοποίησης και παραπομπής. Τους καλοκαιρινούς μήνες στο Στέκι πραγματοποιείται θερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για νέους και νέες 10 -17 χρονών που παραμένουν στην πόλη.

Στις δράσεις του Στεκιού περιλαμβάνονται επίσης ενημέρωση και εκπαίδευση για θέματα εφηβείας και πρόληψης σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Αναπτύσσονται επίσης συνεργασίες και δίκτυα με τοπικούς φορείς και σχολεία για την προώθηση της πρόληψης και την κοινοτική ανάπτυξη.