Για γονείς


Ένα ασφαλές και λειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει ασπίδα προστασίας από τα ναρκωτικά και άλλες μορφές εξαρτητικής συμπεριφοράς, όπως η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο. Αυτό προϋποθέτει από τους γονείς, μεταξύ άλλων, να είναι καλοί ακροατές, να διατηρούν ζεστή και θετική σχέση με τα παιδιά, να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες από αυτά, να τα βοηθούν να αναλάβουν ευθύνες, να θέτουν σταθερά και λογικά όρια και να δίνουν θετικό παράδειγμα με τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής τους.

Με εξειδικευμένα προγράμματα το ΚΕΘΕΑ δίνει τη δυνατότητα στους γονείς:

  • να μάθουν πώς μπορούν να ενισχύσουν την υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους, ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο στο οποίο αυτά βρίσκονται,
  • να μοιραστούν δυσκολίες και προβληματισμούς που σχετίζονται με τον σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους,
  • να ενημερωθούν έγκυρα για το θέμα της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ, την υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και άλλες βλαπτικές μορφές συμπεριφοράς,
  • να βελτιώσουν τον τρόπο επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια,
  • να αναπτύξουν στενότερη σχέση με το σχολείο και να αξιοποιήσουν τις πηγές βοήθειας σε θέματα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης που προσφέρονται στην τοπική τους κοινότητα.

Ανάλογα με τις ανάγκες, τα προγράμματα πρόληψης για γονείς μπορεί να έχουν είτε βραχύχρονο ενημερωτικό χαρακτήρα είτε μακροχρόνιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως σχολές γονέων και εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: για την Αττική, με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης  του ΚΕΘΕΑ στο 210 9212961, 2109212391, info@prevention.gr ή με τα κατά τόπους θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ για την υπόλοιπη Ελλάδα.