Για εκπαιδευτικές κοινότητες


Το σχολείο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, αλλά και να ωφεληθεί από αυτήν. Τα προγράμματα που διοργανώνονται σε σχολικές μονάδες είναι μια βασική μέθοδος πρόληψης εξαρτητικών μορφών συμπεριφοράς για παιδιά, εφήβους και έφηβες. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι πιο αποτελεσματικές όταν απευθύνονται σε όλες τις ομάδες του σχολείου (εκπαιδευτικοί και άλλο προσωπικό, μαθητές/τριες, γονείς), προσαρμόζονται στις ανάγκες τους, χρησιμοποιούν βιωματικές μεθόδους και δεν επικεντρώνονται μόνο σε θέματα χρήσης ουσιών και άλλες βλαπτικές μορφές συμπεριφοράς αλλά ευρύτερα στην αγωγή υγείας. Τα προγράμματα πρόληψης συμβάλλουν θετικά στην εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου, αφού δυναμώνουν τους δεσμούς ανάμεσα στα παιδιά, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς, βελτιώνουν το ψυχολογικό και κοινωνικό κλίμα στην τάξη και αυξάνουν την ικανοποίηση των παιδιών από το σχολείο.

Το ΚΕΘΕΑ έχει μακρόχρονη πείρα σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, και έχει δημιουργήσει εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλικό αγωγής υγείας-πρόληψης που χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διατηρεί μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών/τριών στο σχολείο, και ανήκει στους εγκεκριμένους φορείς υλοποίησης της θεματικής εβδομάδας στα σχολεία. Οι μακρόχρονες και βραχύχρονες παρεμβάσεις του σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων απευθύνονται:

  • Σε εκπαιδευτικούς, δασκάλους/ες και καθηγητές/τριες, σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας και τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων του Υπουργείου Παιδείας.
  • Σε μαθητές/τριες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας και διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων.
  • Στο σύνολο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω ολοκληρωμένων μακροχρόνιων προγραμμάτων, που απευθύνονται εξίσου σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ συχνά επεκτείνονται και στην τοπική κοινωνία.
  • Στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
  • Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ενημέρωση σπουδαστών/τριών και φοιτητών/τριών αλλά και τη βιωματική τους εκπαίδευση, ώστε να λειτουργούν οι ίδιοι/ες ως φορείς πρόληψης και υποστήριξης των συνομηλίκων τους στους χώρους όπου ζουν και κοινωνικοποιούνται (peer education).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: για την Αττική, με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ στο 210 9212961, 2109212391, info@prevention.gr ή με τα κατά τόπους θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ για την υπόλοιπη Ελλάδα.