Για επαγγελματίες


Για την  ενίσχυση  των γνώσεων και των ικανοτήτων σε θέματα πρόληψης των επαγγελματιών που προσφέρουν υπηρεσίες στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, το ΚΕΘΕΑ διοργανώνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επιπλέον, εκπαιδεύει και ενημερώνει και άλλες ομάδες επαγγελματιών που κατά την άσκηση του έργου τους έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών, όπως φαρμακοποιούς, εργαζόμενους/ες στα σώματα ασφαλείας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιερείς κ.ά., ώστε να τους διευκολύνει στη διαχείριση ανάλογων περιστατικών. Ανάλογα με τις ανάγκες προσφέρονται:

Βραχύχρονες παρεμβάσεις  ενημερωτικού χαρακτήρα

Αφορούν όλες τις επαγγελματικές ομάδες και προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες τους. Παρέχουν σφαιρική πληροφόρηση γύρω από την εξάρτηση, τις αρχές και τη μεθοδολογία της πρόληψης, τον ρόλο κάθε επαγγελματικής ομάδας σε αυτήν, καθώς και ενημέρωση για την παραπομπή περιστατικών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Αφορούν επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, με στόχο να προάγουν την τεχνογνωσία γύρω από την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες να μπορούν να προχωρήσουν αυτόνομα στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ανάλογων προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: για την Αττική, με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ στο 210 9212961, 2109212391, info@prevention.gr ή με τα κατά τόπους θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ για την υπόλοιπη Ελλάδα.