Όροι χρήσης


Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου www.kethea.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ επιτρέπει τη χρήση κείμενων και άρθρων από τον παρόντα ιστοτόπο, χωρίς περιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται πάντοτε η πηγή προέλευσής τους. (“Πηγή: ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr). Η χρήση των φωτογραφιών επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του ΚΕΘΕΑ.

Για την παροχή άδειας επικοινωνήστε με το Τμήμα Ενημέρωσης του ΚΕΘΕΑ στο info@kethea.gr.

Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνον στον αιτούντα για τη χρήση που ζητά και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρηση της σε οποιονδήποτε τρίτο. Τα άρθρα, τα κείμενα και οι φωτογραφίες στο website του ΚΕΘΕΑ που προέρχονται από τρίτες πηγές εμφανίζονται μετά από σχετική άδεια, που έχει χορηγηθεί στο ΚΕΘΕΑ. Αυτά αποτελούν πνευματικό δικαίωμα και παραμένουν στην πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων πηγών και, συνακολούθως, η άδεια για τη χρήση τους θα πρέπει να ζητείται από τις πηγές αυτές. Το ΚΕΘΕΑ δηλώνει, ότι δεν έχει καμία ευθύνη για την αυθαίρετη χρήση τους από τρίτους.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και το λογότυπο του ΚΕΘΕΑ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε.

Στην περίπτωση που θέλετε να φιλοξενήσετε στην ιστοσελίδα σας banner ή Link του ΚΕΘΕΑ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το info@kethea.gr

Το www.kethea.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου το ΚΕΘΕΑ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία των επισκεπτών, που να σχετίζεται με τη λειτουργία, χρήση του www.kethea.gr ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών, ή από ανεπίτρεπτη παρέμβαση τρίτων σε υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του www.kethea.gr

Προσωπικά δεδομένα

Το ΚΕΘΕΑ μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου του για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία του. Ο επισκέπτης παρέχει τη συναίνεσή του για τη χρήση των στοιχείων του για τους προαναφερόμενους σκοπούς, συμπληρώνοντας τις σχετικές αιτήσεις ή κάνοντας εγγραφή στο newsletter του website. Ο επισκέπτης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει τη διαγραφή του των προσωπικών του στοιχείων κάνοντας κλικ στο κουμπί «διαγραφή» που παρέχεται σε κάθε email.

Οι επισκέπτες του www.kethea.gr συμφωνούν να παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες του και να δηλώνουν μία έγκυρη διεύθυνση e-mail για την αποστολή newsletter και του ενημερωτικού υλικού του ΚΕΘΕΑ.

Αν οι επισκέπτες συμπληρώσουν αιτήσεις ή ερωτηματολόγια από τον ιστότοπο www.kethea.gr παρέχουν το δικαίωμα στο ΚΕΘΕΑ να καταγράφει τις απαντήσεις τους, να τις αναλύει και να εξάγει συμπεράσματα για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους.

Το ΚΕΘΕΑ δεν παρέχει τα στοιχεία των επισκεπτών του σε κανέναν άλλον.

O server που φιλοξενεί το website μας χρησιμοποιεί λογισμικό για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία είχατε πρόσβαση στο website μας, αλλά και να παρακολουθεί την κίνηση του χρήστη μέσα στο website.

Online δωρεές

Για την περίπτωση online δωρεάς μέσω πιστωτικής κάρτας, τα προσωπικά σας δεδομένα (πιστωτική κάρτα/ αριθμός λογαριασμού) διασφαλίζονται μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλείας Secure Sockets Layer (SSL). Το πρωτόκολλο αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου κατά τρόπο τέτοιο που αποκλείει την κλοπή, παραποίηση ή διαγραφή δεδομένων. Όσο βρίσκεστε σε μία τέτοια ασφαλή σελίδα για να πραγματοποιήσετε την υποστήριξή σας προς το ΚΕΘΕΑ, ο περιηγητής σας (browser) θα πρέπει να σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε σε ασφαλή (secured) ιστοσελίδα.

Για την περίπτωση online δωρεάς μέσω Paypal, τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών (ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, όπως εμφανίζεται στην κάρτα, αριθμός κάρτας, ccv number και ημερομηνία λήξης) θα καταχωρούνται στην υπηρεσία αυτή η οποία και είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Tο ΚΕΘΕΑ διατηρεί μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας των δωρητών για τη δημιουργία καρτέλας δωρητή, για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τη δράση του, αλλά και για την αποστολή των αποδείξεων δωρεών.