Ζητείται απόφοιτος ή φοιτητής του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας για εθελοντική εργασία


Ζητείται απόφοιτος ή φοιτητής του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας για εθελοντική εργασία στην ειδική επιστημονική βιβλιοθήκη σε θέματα εξαρτήσεων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) με έδρα την Αθήνα. Επιθυμητό προσόν η γνώση χειρισμού του προγράμματος ADVANCE. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης, Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ στο τηλέφωνο 2109241993-6 (υπόψη κας Ελένης Ρούσσου email: library@kethea.gr).