Ζητάμε εθελοντή γραφίστα


Το Τμήμα Ενημέρωσης του ΚΕΘΕΑ αναζητά εθελοντή γραφίστα για το σχεδιάσμό νέων εντύπων/ φυλλαδίων, web banners, videos κ.λπ. Όσοι ενδιαφέρονται να μας βοηθήσουν παρακαλούμε να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@kethea.gr.