Υπηρεσίες χωρίς ημερομηνία λήξης ζητά το ΚΕΘΕΑ


Με την οριστική παύση λειτουργίας των 7 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων (ΠΨΚ) στις 14/9, το ΚΕΘΕΑ αναγκάστηκε, πρώτη φορά στη 30χρονη ιστορία του, να διακόψει την παροχή υπηρεσιών προς τους ανθρώπους που υποστηρίζει. Το πλήγμα, μάλιστα, αφορά μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες εξαρτημένων,  αυτούς που πάσχουν από διπλή διάγνωση, βρίσκονται, δηλαδή, αντιμέτωποι όχι μόνο με κάποιας μορφής εξάρτηση  αλλά και με ψυχιατρική διαταραχή. Τα ΠΨΚ υπήρξαν η πρώτη συστηματική και εκτεταμένη προσπάθεια για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ανθρώπων με διπλή διάγνωση και των οικογενειών τους στη χώρα μας.

Η αρχική, διετής φάση λειτουργίας των ΠΨΚ μέσω ΕΣΠΑ (2013-15) και η οκτάμηνη παράτασή της το 2016 ανέδειξαν την κοινωνική αναγκαιότητα των υπηρεσιών, όπου εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 2.000 άτομα, και παρήγαγαν πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα ευαίσθητο πεδίο.  Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή τερματίζεται απότομα και οδυνηρά για τους εξυπηρετούμενους, καθώς έληξαν οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που την επωμίστηκε.

Η περίπτωση των ΠΨΚ καταδεικνύει ένα από τα κεντρικότερα προβλήματα στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας την περίοδο της κρίσης: τις σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τις απόπειρες αποσπασματικής και πρόσκαιρης κάλυψης των σχετικών αναγκών, μέσω ΕΣΠΑ ή συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε ό,τι αφορά το ΚΕΘΕΑ οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ξεπεράσει τα 100 άτομα πανελλαδικά, αριθμός στον οποίο δεν υπολογίζονται οι ανάγκες για σταθερή στελέχωση νέων, καινοτόμων μονάδων, όπως τα ΠΨΚ, που πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Αυτό σημαίνει ότι οι 35 προσλήψεις μόνιμου θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη απέχουν πολύ από το να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες του οργανισμού -παλιές και νέες. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, για το ΚΕΘΕΑ ζητούμενο παραμένει η συνέχεια και η ποιότητα των υπηρεσιών. Για αυτό θα συνεχίσει να διεκδικεί την κάλυψη όλων των αναγκών του με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών χωρίς ημερομηνία λήξης.