Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΚΕΘΕΑ και ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας


Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη χθες 14/2/2019 στην Πάτρα μεταξύ του ΚΕΘΕΑ και του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους  για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, με κοινές δράσεις στους τομείς της ενημέρωσης, πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, εκπαίδευσης και έρευνας.

Με το μνημόνιο συνεργασίας επισημοποιείται και διευρύνεται η συνεργασία που υφίσταται σε θέματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στους δύο φορείς με επίκεντρο την πόλη της Πάτρας, όπου εδράζεται το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ.

Οι βασικοί άξονες του μνημονίου περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση της εθνικής πολιτικής σε θέματα πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης.
  • Προώθηση της επιστημονικής γνώσης και καλών πρακτικών στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, μέσα από ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Κλινικού Παρατηρητηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων σε άτομα ή συστήματα.
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙ σε δομές του ΚΕΘΕΑ
  • Ενέργειες ενημέρωσης και πρόληψης στις εκπαιδευτικές κοινότητες και παρεμβάσεις υποστήριξης για ειδικούς πληθυσμούς.

Η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ και ΑΤΕΙ  Πάτρας βασίζεται σε ένα κοινό πλαίσιο αρχών και αξιών που αφορά την ανοικτή σχέση με την κοινωνία, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προσήλωση στην αξία της κοινωνικής συνοχής, μέσα από συνέργειες και δράσεις εξωστρέφειας.