Η βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ προτείνει: Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης για τις εξαρτήσεις


Η επιστημονική βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ, που ειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων, έχει συγκεντρώσει και προτείνει μερικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στο πεδίο των εξαρτήσεων, τα οποία δημοσιεύουν κυρίως σε αγγλική γλώσσα.

Πρόκειται για ακαδημαϊκά ψηφιακά περιοδικά που χρησιμοποιούν μεθόδους ελέγχου ποιότητας παρόμοιες με αυτές των παραδοσιακών περιοδικών (π.χ. διαδικασία peer review). Επιτρέπουν στους δημιουργούς να διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματά τους και χρησιμοποιούν άδειες χρήσης της Creative Commons ή παρόμοιων οργανισμών. Τα ανοικτής πρόσβασης περιοδικά επιτρέπουν την άμεση δημοσίευση του ακαδημαϊκού και επιστημονικού περιεχομένου, την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος επιστημονικών δημοσιεύσεων και την πλήρη διάχυση της γνώσης. Δεν διαταράσσουν το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης από κριτές και μεγιστοποιούν τις δυνατότητες των αναφορών που γίνονται στις επιστημονικές δημοσιεύσεις (citation index). Αυξάνουν το δείκτη απήχησης και αναγνωρισιμότητας (impact factor) και συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο.

Καλό σερφάρισμα στην ελεύθερη γνώση!

 

ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions

Το Turkish Journal on Addictions είναι ένα περιοδικό με κριτές, ανοικτής πρόσβασης που εκδίδεται από την Turkish Green Crescent Society. Εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα, κάθε Απρίλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο.

Το Addicta: The Turkish Journal on Addictions στοχεύει στη δημοσίευση μελετών υψηλής επιστημονικής και κλινικής αξίας και ενθαρρύνει την υποβολή υψηλής ποιότητας ερευνών που προάγουν την κατανόηση και τη θεραπεία των εξαρτήσεων.

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τον εθισμό και τις συναφείς διαταραχές, καθώς και διαμορφώνει ένα επιστημονικό φόρουμ με την παραγωγή ποιοτικών συζητήσεων σε διάφορους κλάδους. Το περιοδικό ενδιαφέρεται για τη δημοσίευση πρωτότυπης έρευνας που αφορά σημαντικά κλινικά ερωτήματα και προάγει την κατανόηση και τη θεραπεία αυτών των καταστάσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μελέτες σχετικά με τους εθισμούς στον καπνό, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια και την τεχνολογία.

Δημοσιεύει ερευνητικά άρθρα, ανασκοπήσεις, αναφορές περιπτώσεων, επιστολές προς τους συντάκτες και βιβλιοκριτικές στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του. Τα πρακτικά συνεδρίων μπορούν επίσης να εξεταστούν για δημοσίευση.

Το κοινό-στόχος του περιοδικού περιλαμβάνει ερευνητές στον τομέα των εξαρτήσεων από τους τομείς της υγείας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, των φυσικών και των εφαρμοσμένων επιστημών.

 

Addiction Science & Clinical Practice

Το Addiction Science & Clinical Practice παρουσιάζει άρθρα κλινικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την πρόληψη και τη θεραπεία της προβληματικής χρήσης αλκοόλ, καπνού και άλλων ναρκωτικών.

 

Advances in drug and alcohol research

Στόχος του περιοδικού είναι να φέρει σε επαφή επιστήμονες και κλινικούς γιατρούς από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ για να μοιραστούν και να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων, τις προκλήσεις και το μέλλον της τοξικοεξάρτησης.

 

African Journal of Drug & Alcohol Studies

Το African Journal of Drug & Alcohol Studies είναι ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές που εκδίδεται από το Αφρικανικό Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης για την Κατάχρηση Ουσιών (CRISA).

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες έρευνες, μελέτες αξιολόγησης, αναφορές περιπτώσεων, άρθρα ανασκόπησης και βιβλιοκριτικές υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών.

Οι εργασίες που υποβάλλονται προς δημοσίευση μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε πτυχή της χρήσης και της εξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην Αφρική και μεταξύ των ατόμων αφρικανικής καταγωγής που ζουν οπουδήποτε στο κόσμο.

 

Alcoholism and Drug Addiction

Το τριμηνιαίο περιοδικό Alcoholism and Drug Addiction απευθύνεται στην ερευνητική κοινότητα στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών, στους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα αυτό και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του αλκοόλ και των ναρκωτικών. Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και δημοσιεύει άρθρα σχετικά με προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και άλλα ναρκωτικά, τα οποία εξετάζονται από διάφορες οπτικές γωνίες, όπως βασική έρευνα, κλινικές, επιδημιολογικές και κοινωνικές πτυχές.

Στόχος του περιοδικού είναι η διάδοση των επιστημονικών ευρημάτων της πολωνικής και διεθνούς έρευνας, η ενίσχυση και η ενσωμάτωση της επιστημονικής κοινότητας αφενός και η δημιουργία γεφυρών μεταξύ επιστήμης και πράξης, αφετέρου. Το περιοδικό χρησιμεύει ως φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών κοινοτήτων.

 

International Journal of Alcohol and Drug Research

Το International Journal of Alcohol and Drug Research δημοσιεύει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές έρευνες, καθώς και επιστημονικά σχόλια, μελέτες περιπτώσεων, βιβλιοκριτικές και άλλους τύπους εκθέσεων που αφορούν όλες τις πτυχές της χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών, υπό την προϋπόθεση ότι η έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της κατανόησης από διεθνή σκοπιά. Αυτό περιλαμβάνει ερευνητικές εκθέσεις από χώρες στις οποίες υπάρχουν ελάχιστες τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τη χρήση ουσιών, καθώς και διακρατικές συγκρίσεις και άλλες μελέτες που έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις.

 

Journal of Behavioral Addictions

Στόχος του περιοδικού είναι να δημιουργήσει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τους συμπεριφορικούς εθισμούς. Το περιοδικό είναι ένα ευρύ εστιασμένο διεπιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει χειρόγραφα σχετικά με διάφορες προσεγγίσεις των μη ουσιοεξαρτήσεων, ερευνητικές εκθέσεις που εστιάζουν στα εθιστικά πρότυπα διαφόρων συμπεριφορών, ιδίως διαταραχών του παρορμητικού-καταναγκαστικού φάσματος, και δημοσιεύει επίσης ανασκοπήσεις σε αυτά τα θέματα. Η κάλυψη εκτείνεται από τη γενετική και τη νευροβιολογική έρευνα μέσω ψυχολογικών και κλινικών ψυχιατρικών προσεγγίσεων έως επιδημιολογικές, κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές πτυχές.

 

Journal of Cannabis Research

Το Journal of Cannabis Research είναι το μοναδικό ευρέως διεπιστημονικό περιοδικό για την έρευνα της κάνναβης και ένα κορυφαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο κλινική και επιστημονική έρευνα, αλλά και έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές, επιχειρηματικές, γεωργικές, νομικές, περιβαλλοντικές και ηθικές επιπτώσεις της χρήσης κάνναβης και το μεταβαλλόμενο νομικό καθεστώς της κάνναβης. Το απευθυνόμενο κοινό του δεν είναι μόνο κλινικοί γιατροί και βιολόγοι επιστήμονες, αλλά και κοινωνικοί επιστήμονες, νομικοί, οικονομολόγοι, εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων, ηθικολόγοι, εμπειρογνώμονες δημόσιας πολιτικής και δημόσιοι λειτουργοί.

Στόχος είναι να προσφέρει διέξοδο σε εμπειρογνώμονες όλων των κλάδων και να προωθήσει την καινοτομία και τη συνεργασία, οδηγώντας τον δημόσιο διάλογο και γύρω από αυτό το επίκαιρο θέμα και προωθώντας αυτόν τον τομέα της έρευνας. Ο χαρακτήρας ανοικτής πρόσβασης του περιοδικού διασφαλίζει ότι έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες που αφορούν όλες τις πτυχές της κάνναβης είναι διαθέσιμες τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στους φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής.

 

Journal of Gambling Issues

Το Journal of Gambling Issues (JGI) είναι το πρώτο και μακροβιότερο διαδικτυακό ακαδημαϊκό περιοδικό στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην κατανόηση του προβληματικού τζόγου.

Λόγω της αυξανόμενης σύγκλισης των τυχερών παιχνιδιών και των παιγνίων, το JGI επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του το 2020 για να συμπεριλάβει τα προβληματικά βιντεοπαιχνίδια και τη χρήση της τεχνολογίας.

Το JGI είναι ένα ευρετηριασμένο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με διαδικασία διπλής τυφλής αξιολόγησης από ομότιμους, το οποίο παρέχει ένα επιστημονικό φόρουμ για τις εξελίξεις στην έρευνα, τα ζητήματα πολιτικής και τις θεραπείες που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια.

Όλα τα χειρόγραφα με κριτές (δηλ. εργασίες που προορίζονται ως πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, σύντομες εκθέσεις, ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, πολιτικές ή κλινικές εργασίες) αξιολογούνται ανώνυμα (διπλά τυφλά) από τουλάχιστον δύο κριτές με εξειδίκευση στον τομέα των μελετών τυχερών παιχνιδιών και/ή σχετική εξειδίκευση σε συναφή κλάδο.

 

Canadian Journal of Addiction

Το Canadian Journal of Addiction/Journal Canadien d’Addiction (CJA-JCA) είναι η επίσημη έκδοση της Καναδικής Εταιρείας Ιατρικής του Εθισμού.

Πρόκειται για ένα περιοδικό με αξιολόγηση από ομότιμους, το οποίο εστιάζει στη πρακτική κλινική έρευνα, τη διαχείριση και τα θέματα θεραπείας που σχετίζονται με τις διαταραχές του εθισμού και τις συμπεριφορές τους.

Το περιοδικό δημοσιεύει ευρεία, προσανατολισμένη στον ασθενή κάλυψη όλων των πτυχών του εθισμού, απευθυνόμενο σε ένα κοινό κλινικών ιατρών, παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχιάτρων, κλινικών ψυχολόγων, φαρμακοποιών και άλλων επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την άμβλυνση των συνεπειών της κατάχρησης αλκοόλ και νόμιμων και παράνομων ναρκωτικών, καθώς και των συμπεριφορών εθισμού. Η CJA έχει ως στόχο να απεικονίσει την καναδική εμπειρία, αλλά δέχεται και διεθνείς υποβολές σχετικές με την καναδική πρακτική.

 

Cannabis

Το Cannabis είναι ένα περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με κριτές που είναι αφιερωμένο στην επιστημονική μελέτη της μαριχουάνας/κάνναβης από μια διεπιστημονική προοπτική. Σύμφωνα με την αποστολή της Ερευνητικής Εταιρείας για τη Μαριχουάνα (RSMj), το περιοδικό δημοσιεύει εμπειρικές έρευνες σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες, τις συσχετίσεις, τις συνέπειες, τα πλαίσια και την αξιολόγηση της χρήσης μαριχουάνας, καθώς και τη θεραπεία της προβληματικής χρήσης μαριχουάνας, συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής χρήσης κάνναβης. Το περιοδικό καλύπτει την έρευνα όλου του φάσματος.

Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης και δημοσιεύεται με την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY). Αυτό επιτρέπει την ευρεία παγκόσμια διάδοση, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι ο συγγραφέας διατηρεί τα κατάλληλα εύσημα για το έργο του.

 

Current Addiction Reports

Επικεντρώνεται στη πρόληψη, την αξιολόγηση και τη διάγνωση και τη θεραπεία του εθισμού. Σχεδιασμένο για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που πρέπει να ενημερώνονται για τις τελευταίες έρευνες, το Current Addiction Reports προσφέρει κριτικές εμπειρογνωμόνων για τις πιο πρόσφατες και σημαντικές έρευνες στον τομέα του εθισμού. Το επιτυγχάνουμε αυτό με τον διορισμό ηγετών του χώρου ως τμηματικών συντακτών σε βασικούς θεματικούς τομείς και κλάδους, όπως αλκοόλ, καπνός, διεγερτικά, κάνναβη και ναρκωτικά club, συμπεριφορικές εξαρτήσεις, ανισότητες μεταξύ των φύλων στον εθισμό, συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές και εθισμός, διαταραχές κατάχρησης ουσιών και HIV

Τα άρθρα αντιπροσωπεύουν διεπιστημονικές προσπάθειες με έρευνες από τομείς όπως η ψυχιατρική, η ψυχολογία, η φαρμακολογία, η επιδημιολογία και οι νευροεπιστήμες.

Επιπλέον, μια διεθνής Συντακτική Επιτροπή -που αντιπροσωπεύει ένα εύρος κλάδων της ιατρικής της εξάρτηση διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του περιοδικού περιλαμβάνει τρέχουσα, αναδυόμενη έρευνα και προτείνει άρθρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα ή την περιοχή τους.

 

Drogues, sante et societe

Από το 2002, το Drogues, santé et société είναι ένα γαλλόφωνο επιστημονικό περιοδικό, το οποίο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και εκδίδεται δύο φορές το χρόνο. Δημοσιεύει άρθρα με κριτές που παρουσιάζουν πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων βιβλιογραφικών επισκοπήσεων ή θεωρητικών ή μεθοδολογικών προβληματισμών, σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ, της κάνναβης, των ναρκωτικών και άλλων ψυχοδραστικών ουσιών), τα τυχερά παιχνίδια και άλλα συναφή φαινόμενα και ζητήματα. Τα άρθρα ασχολούνται ιδίως με τη χρήση, τις κλινικές πρακτικές, την οργάνωση των υπηρεσιών ή τις εσωτερικές ή δημόσιες πολιτικές. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό περιοδικό (ψυχολογία, κοινωνιολογία, κοινωνική εργασία, ανθρωπολογία, δημόσια υγεία, εγκληματολογία, ιατρική, οικονομία, πολιτική, ιστορία), το οποίο καλωσορίζει άρθρα από εργασίες στο πλαίσιο των διαφόρων παραδειγματικών και μεθοδολογικών παραδόσεων.

 

Journal of Substance use & Addiction Treatment

Το Journal of Substance Use & Addiction Treatment (JSAT) περιλαμβάνει πρωτότυπη έρευνα, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, σχόλια και πρακτικά συμποσίων/συνεδρίων που προωθούν τη φροντίδα των διαταραχών χρήσης ουσιών (συμπεριλαμβανομένων του αλκοόλ, των παράνομων και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, της κάνναβης και της νικοτίνης) και των συνεπειών τους.

Το JSAT εκτιμά την υψηλής ποιότητας εμπειρική έρευνα που σχετίζεται με τη φροντίδα των ατόμων με προβλήματα χρήσης ουσιών από μελετητές, κλινικούς και επιστήμονες όλων των κλάδων, σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Σε γενικές γραμμές, τα άρθρα του JSAT θα πρέπει να αφορούν πολιτικές, συστήματα φροντίδας, τεχνικές αξιολόγησης και προσεγγίσεις παρέμβασης που έχουν σαφή συνάφεια με τη θεραπεία της εξάρτησης, τη μείωση της βλάβης και την υποστήριξη της ανάρρωσης. Το JSAT ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την έρευνα των υπηρεσιών υγείας για την εξάρτηση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της παροχής, της εφαρμογής, της προσβασιμότητας, της ποιότητας, του κόστους, της αποτελεσματικότητας, της ισότητας, της εμπειρίας των ασθενών και των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού των παρεμβάσεων για άτομα με προβλήματα χρήσης ουσιών σε όλα τα περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών.

 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Το Nordic Studies on Alcohol and Drugs είναι ένα πλήρως αξιολογημένο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης για την έρευνα των κοινωνικών επιστημών σχετικά με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, καθώς και άλλες ουσίες και συμπεριφορές, όπως ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια, η διατροφή και το κάπνισμα.