Η βία στη σχολική κοινότητα (video ημερίδας)


Στην επίκαιρη διαδικτυακή ημερίδα “Φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα. Αντιμετώπιση, πρόληψη, ερμηνεία” συμμετείχε το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ. Η ημερίδα διοργανώθηκε για στελέχη της εκπαίδευσης στις 12/2/2022 από τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) του Υπουργείου Παιδείας.

Η εκπρόσωπος του Δικτύου μίλησε στο 2ο Στρογγυλό Τραπέζι της ημερίδας για την προσέγγιση που εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ στις σχολικές κοινότητες με βάση το εγχειρίδιο πρόληψης “Οδηγός για ασφαλή σχολεία“.  Στόχος του Οδηγού είναι η δημιουργία ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος που προλαμβάνει ή αντιμετωπίζει αποτελεσματικά φαινόμενα παραπτωματικότητας,  βίας ή καταστάσεις κρίσης.

Δείτε το 2ο Στρογγυλό Τραπέζι της ημερίδας με τις εισηγήσεις των εκπροσώπων του ΚΕΘΕΑ, του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και του Τμήματος Πρόληψης του Χαμόγελου του Παιδιού.