13.12.2013 | Προμήθειες

Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου για τις κεντρικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα


Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 4.12.2013 των όρων συμμετοχής ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.000  ευρώ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ με   ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5071/  3.12.2013 διαπιστώθηκε η ύπαρξη εκ παραδρομής λάθους στο Παράρτημα Α στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, το οποίο και διαγράφεται:

– Ενσωματωμένο φωνητικό ταχυδρομείο (100 ώρες > 60 χρήστες, mailbox)

και αντικαθίσταται  με το σωστό:

– Ενσωματωμένο φωνητικό ταχυδρομείο (10 ώρες > 60 χρήστες, mailbox)

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της  υπ΄αρ. Α.Π 5071/  3.12.2013  Διακήρυξης.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.