18.11.2014 | Προμήθειες

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, για ένα (1) έτος


18.11.2014

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Α.Π.: 3844/11.11.2014, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, για ένα (1) έτος, σας ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε σε δύο σημεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ η εκ παραδρομής ύπαρξη λάθους. Τα σημεία αυτά αναφέρονται παρακάτω και αντικαθίσταται ως εξής :  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(σελίδες 41, 42 της διακήρυξης)

ΚΤΙΡΙΟ 5-7: ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9212304

Παράγραφος:  ii. επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα, ΤΚ. 10683.

  

…………………………………………………………………………………………………………

Ο καθαρισμός θα εκτελείται:

– 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη, από τουλάχιστον 1 άτομο, από 6:00 πμ έως 08:00 πμ, στο υπόγειο, ισόγειο, 2ο όροφο.

…………………………………………………………………………………………………………

Αντικαθίσταται με:

…………………………………………………………………………………………………………

Ο καθαρισμός θα εκτελείται :

–          3 φορές/εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή , από τουλάχιστον 1 άτομο, από 6:00 πμ έως 09:00 πμ. σε όλο το κτίριο.

–          2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη, από τουλάχιστον 1 άτομο, από 6:00 πμ έως 08:00 πμ, στο υπόγειο, ισόγειο, 2ο όροφο.

………………………………………………………………………………………………………….

(σελίδα 57 της διακήρυξης)

ΚΤΙΡΙΟ 13 : ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΠΙΝΔΟΥ 4, ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310544939

………………………………………………………………………………………………………….Ο καθαρισμός θα εκτελείται: δύο φορές τη βδομάδα, Τρίτη 18.00-22.00 και Σάββατο 10.00-13.00, από δύο άτομα, τουλάχιστον συνολικά 12 ώρες την εβδομάδα.

Συνολικές ώρες καθαρισμού : 12 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Α. ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

………………………………………………………………………………………………………………………….

Αντικαθίσταται με :

………………………………………………………………………………………………………….Ο καθαρισμός θα εκτελείται:

– δύο φορές τη βδομάδα, Τρίτη 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-13.00, από δύο άτομα, τουλάχιστον συνολικά 12 ώρες την εβδομάδα.

Συνολικές ώρες καθαρισμού : 12 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Α. ΤΡΙΤΗ  & ΣΑΒΒΑΤΟ

…………………………………………………………………………………………………………

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της υπ’ αριθμό Α.Π.3844/11.11.2014 διακήρυξης.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.