Τριήμερο σεμινάριο–εργαστήριο για εκπαιδευτικούς σε θέματα εξαρτήσεων


Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ξεκίνησε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Μαγνησίας και Σποράδων. Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15, έχει ήδη υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ξεκίνησε εκπαιδευτικό τριήμερο για τους καθηγητές των Λυκείων και των ΕΠΑΛ της Μαγνησίας και των γύρω νησιών. Θα ακολουθήσει  αντίστοιχο για τους καθηγητές των Γυμνασίων.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα τοξικοεξαρτήσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά η όποια εξαρτητική συμπεριφορά στην ευάλωτη αυτή ηλικιακή φάση. Με την κατάλληλη υποστήριξη και τεχνογνωσία οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες αναφοράς μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει ενημέρωση σε θέματα τοξικοεξάρτησης (π.χ. χρήση και εφηβεία , αιτιολογικοί παράγοντες , τα στάδια της χρήσης ,ο κύκλος της αλλαγής , ο ρόλος του σχολείου κ.λ.π.), βασικές αρχές στην υποστήριξη χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά και καλές πρακτικές προσέγγισης και αντιμετώπισης ανάλογων περιστατικών στο σχολικό περιβάλλον. Οι βιωματικές ασκήσεις, οι μελέτες περίπτωσης και οι ομάδες εργασίας σχεδίων δράσης θα αποτελέσουν τους αρωγούς σχετικών δράσεων που θα υλοποιηθούν στα σχολεία.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο-εργαστήριο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Τομέα Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας και Σποράδων και υποστηρίζεται από το Σύλλογο Οικογένειας, Φίλων και Εθελοντών ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.