Τομεάρχης Υγείας ΚΙΝΑΛ για την αυτοδιοίκηση του ΚΕΘΕΑ


Μόνο ως πράξη αλαζονείας εκ μέρους της κυβέρνησης μπορεί να εκληφθεί η έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στη Διοίκηση του ΚΕΘΕΑ.

Με μία σπουδή που δεν συνάδει με το άρθρο 44 του Συντάγματος που προβλέπει την έκδοση Π.Ν.Π. μόνο για λόγους έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης, αλλάζει τον τρόπο διοίκησης του ΚΕΘΕΑ και «ανοίγει θέσεις» για να τοποθετήσει δικούς και ημέτερους. Παράλληλα, καταργεί τις διατάξεις για τον σκοπό, τους πόρους και την στελέχωση του ΚΕΘΕΑ, που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Αποδεικνύεται πια πολύ καθαρά ότι το δήθεν «επιτελικό κράτος» που επαγγέλλεται η ΝΔ είναι το νέο πελατειακό και αυταρχικό κράτος της δεξιάς.

Το Κίνημα Αλλαγής, αναγνωρίζοντας την ευαισθησία του αντικειμένου των οργανισμών που ασχολούνται με τις εξαρτήσεις, θεωρεί αναγκαία την απαλλαγή τους από τους κυβερνητικούς διορισμούς και παρεμβάσεις.

Προτείνει την επιλογή της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση προκήρυξη, και διαδικασία ΑΣΕΠ, (με ειδικά προσόντα) και συμμετοχή με ελεγκτικό ρόλο του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου και της Αυτοδιοίκησης.

Τονίζουμε ότι αυτό πρέπει να ισχύσει για όλους τους εγκεκριμένους -σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία- οργανισμούς που ασχολούνται με τις εξαρτήσεις.