Τηλεφωνική Γραμμή 1114 για τον τζόγο από το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ


Σας γνωστοποιούμε ότι από τις 5 Αυγούστου 2011 λειτουργεί η Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής 1114, για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Η γραμμή, η οποία  δημιουργήθηκε με τη χορηγία της ΟΠΑΠ A.E. και λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, έχει στόχο την ενημέρωση και βοήθεια για τα ζητήματα που δημιουργεί η προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο στους ιδίους τους παίκτες, τα μέλη της οικογένειάς τους και τα φιλικά τους πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της τηλεφωνικής υπηρεσίας είναι:

  • η ενημέρωση  για την επίδραση που έχει η προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο στον ίδιο τον παίκτη και το περιβάλλον του,
  • η  ενημέρωση για τα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια καθώς και για άλλους τρόπους οργανωμένης διαχείρισης,
  • η υποστήριξη από συμβούλους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι για να ακούσουν προσεκτικά και να επισημάνουν τις συμπεριφορές που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα,
  • η παροχή προτάσεων για καλύτερη διαχείριση της προβληματικής συμπεριφοράς και των συναισθημάτων που προκαλεί.

H Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής 1114 του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή σε δωδεκάωρη βάση (9.00 – 21.00), με αστική χρέωση (1 μονάδα) απ΄ όλη την Ελλάδα και σεβασμό στην ανωνυμία και το απόρρητο.

Πέραν της τηλεφωνικής γραμμής 1114, υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης παρέχονται και μέσω email (τηλεσυμβουλευτική) στο 1114a@kethea-alfa.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ μπορείτε να βρείτε στο www.kethea-alfa.gr.