Τέσσερις φορείς για τους χρήστες στον δρόμο


Παρουσιάστηκε στις 30 Νοεμβρίου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας το «Πρόγραμμα  Άμεσης Παρέμβασης για χρήστες ουσιών», που θα υλοποιήσουν από κοινού στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, η Περιφέρεια Αττικής,  ο Δήμος Αθηναίων, ο ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, τους χρήστες που βρίσκονται στον δρόμο, οι οποίοι έχουν αυξηθεί τα χρόνια της κρίσης και βιώνουν εντονότερο κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος του προγράμματος, μέσα από τη συντονισμένη συνεργασία των τεσσάρων φορέων, είναι η ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών των χρηστών, η πρόληψη της διάδοσης νοσημάτων (ηπατίτιδες, AIDS κ.λπ.), η κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσής τους και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Με συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών και αποφοίτων θεραπευτικών προγραμμάτων, ομάδες street-work του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ θα πραγματοποιούν παρεμβάσεις στον δρόμο, αποσκοπώντας στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους χρήστες, προκειμένου να διευκολύνουν την παραπομπή και διασύνδεσή τους σε υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Σημαντικό εργαλείο για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασής  των εξαρτημένων στις κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες, όπου συχνά δεν γίνονται εύκολα δεκτοί λόγω της χρήσης, μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης. Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η οργάνωση υπηρεσιών συνοδείας, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ή θα διευκολύνουν την προσέλευση των εξαρτημένων στις διάφορες υπηρεσίες του δήμου αλλά και του συστήματος υγείας.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Διερεύνηση των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των εξαρτημένων.
  • Προώθηση πρακτικών υγιεινής και ασφαλέστερης χρήσης με στόχο της μείωσης της βλάβης.
  • Έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας. 
  • Παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
  • Πραπομπή-διασύνδεση και συνοδεία των εξαρτημένων σε διασυνδεόμενες νοσοκομειακές και κοινωνικό-προνοιακές υπηρεσίες και η υποστήριξή τους  για την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων.
  • Παροχή βασικών ειδών σίτισης και η προσέλκυση των εξαρτημένων στις υπόλοιπες υπηρεσίες του προγράμματος και σε χώρους άμεσης πρόσβασης.
  • Εκπαίδευση, ενημέρωση, κινητοποίηση και διασύνδεση με την ευρύτερη κοινότητα.
  • Συμβουλευτική για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα.
  • Μείωση της εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότητα.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και η διάρκειά του είναι δυο χρόνια.