ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ Α.Π.Θ.


Ανακοίνωση υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή της   
στους αγώνες του ΚΕΘΕΑ.
Το ΚΕΘΕΑ καταπολεμά τις εξαρτήσεις ως φαινόμενα πολύπλευρα, με   
χαρακτηριστικά όχι μόνο ιατρικής φύσης, αλλά κατεξοχήν ψυχολογικά και   
κοινωνικοπολιτικά. Οι παρεμβάσεις του έχουν ως κύριο εργαλείο την   
κοινωνική επανένταξη, την έξοδο από τον κύκλο του κοινωνικού   
αποκλεισμού, και επομένως στηρίζονται αποκλειστικά στην παροχή   
υπηρεσιών.
Η συρρίκνωση του προσωπικού του σημαίνει, επομένως, άμεση συρρίκνωση   
των υπηρεσιών του, σε μια εποχή όπου οι οικονομικές και κοινωνικές   
συνθήκες αυξάνουν τη δυστυχία και τη ροπή προς τις εξαρτήσεις.
Η συνένωσή του εξάλλου με ένα άλλο οργανισμό, με επίσης χρήσιμο έργο   
(ΟΚΑΝΑ), ο οποίος όμως δεν αυτοδιοικείται και έχει διαφορετική και εν   
πολλοίς ασύμβατη φιλοσοφία, θα ήταν απαγορευτική για το έργο του.
Το ΚΕΘΕΑ έχει κοινά χαρακτηριστικά με το πανεπιστήμιο: είναι   
αυτοδιοικούμενο, παρέχει υπηρεσίες δωρεάν και ανιδιοτελώς αλλά πέραν   
της χορηγίας έχει έσοδα από δικές του δραστηριότητες, παράγει έργο   
επιστήμης και ανθρωπισμού.
Είναι αυτονόητη η συμπαράταξη της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών  με τους  
  αγώνες του για επιβίωση.

Θεσσαλονίκη  7 Οκτωβρίου 2011