Συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το Δήμο Καλύμνου


Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το ΚΕΘΕΑ και ο Δήμος Καλύμνου για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της χρήσης ουσιών στο νησί.  Στόχος είναι η δημιουργία μιας μονάδας συμβουλευτικής και έγκαιρης παρέμβασης η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει τους εξαρτημένους και τις οικογένειες της Καλύμνου.

Το τελευταίο χρόνο το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στην Κρήτη παρείχε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε εξαρτημένους και οικογένειες στην Κάλυμνο σε χώρο παραχωρημένο από το Δήμο, αλλά και μέσω παραπομπών στις μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στο Ηράκλειο.  

Η δημιουργία της νέας μονάδας θα δώσει τη δυνατότητα υποστήριξης των Καλύμνιων σε σταθερή βάση στο νησί, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινούνται στο Ηράκλειο. Ο Δήμος θα αναλάβει την παραχώρηση του χώρου, την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και τη στελέχωση. Το ΚΕΘΕΑ θα αναλάβει την επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού και την επιστημονική ευθύνη της λειτουργίας της μονάδας

Η μονάδα συμβουλευτικής και έγκαιρης παρέμβασης θα αναπτύσσει παράλληλα δράσεις πρόληψης στο νησί για την αναχαίτιση του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης.