Συνεργασία ΚΕΘΕΑ και Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» για την υγεία των εξαρτημένων


Στην υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας προχωρά το ΚΕΘΕΑ και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, με στόχο τη φροντίδα της υγείας των εξυπηρετουμένων των θεραπευτικών προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Η συνεργασία αφορά τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων για τους εξαρτημένους χρήστες που φτάνουν στα συμβουλευτικά κέντρα των δύο προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη.  Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται ο προγραμματισμός 20 ραντεβού μηνιαίως για την ιατρική παρακολούθηση καθώς και τη συνταγογράφηση  συγκεκριμένων αιματολογικών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Καθώς οι περισσότεροι εξαρτημένοι χρήστες έχουν αυξημένα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, η συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης θεραπευτικής τους υποστήριξης. Σήμερα οι ανάγκες είναι πιο έντονες καθώς η κρίση τείνει να επιδεινώνει την κατάσταση της υγείας των χρηστών και να περιορίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.  

Η επισημοποίηση και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο δημόσιων φορέων, από τον χώρο της υγείας και της απεξάρτησης, για μια ευάλωτη ομάδα, όπως οι εξαρτημένοι χρήστες ουσιών, αποτελεί δείγμα καλής πρακτικής, με θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους τους χρήστες όσο και ευρύτερα για τη δημόσια υγεία, στο πνεύμα των συνεργειών που απαιτούνται μπροστά στις σημερινές προκλήσεις.

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ευχαριστούν θερμά τη Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» για την άμεση και πολύτιμη ανταπόκρισή της στο αίτημα υποστήριξης όσων αγωνίζονται για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.