Συνεργασία για την υποστήριξη της μητρότητας των εξαρτημένων γυναικών και των παιδιών τους


Κοινή ανακοίνωση

Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» – Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας προχώρησαν σήμερα το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξαρτημένων εγκύων και μητέρων και την αποκατάσταση των παιδιών τους.

Την περίοδο που διανύουμε οι επιπτώσεις και τα αδιέξοδα της κρίσης εξαθλιώνουν περισσότερο τις εξαρτημένες γυναίκες που, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα, ωθούνται σε επιλογές όπως η πορνεία. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει αύξηση στις έγκυες εξαρτημένες, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό είναι άστεγες και διαβιούν κάτω από πολύ κακές συνθήκες όσον αφορά τη φροντίδα της υγείας τους,την υγιεινή κ.ά.

Από τις παρεμβάσεις του ΚΕΘΕΑ στο δρόμο στο συγκεκριμένο πληθυσμό προκύπτει ως επείγουσα πλέον η ανάγκη εντατικής υποστήριξης αυτών των γυναικών, δεδομένου ότι η τακτική μαιευτική φροντίδα είναι ασυμβίβαστη με τον τρόπο ζωής τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ίδιες και τα παιδιά τους.

Η συστηματοποίηση της συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ με το ΚΠΠΑ «Η Μητέρα» βασίζεται στην κοινωνική ευαισθησία των δύο φορέων που στο κέντρο των προτεραιοτήτων τους την περίοδο της κρίσης βρίσκεται η διεύρυνση και εντατικοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας τόσο των εξαρτημένων εγκύων και μητέρων όσο και των παιδιών τους, προκειμένου να λαμβάνουν ολοκληρωμένη ενημέρωση και υποστήριξη και να διατηρήσουν ή να αναλάβουν τη γονική μέριμνα των παιδιών τους.

Στην παραπάνω κατεύθυνση προβλέπονται:

  •          η δημιουργία κοινών προγραμμάτων πρόληψης για τη διασύνδεση των εξαρτημένων εγκύων με τους εξειδικευμένους φορείς
  •          η κινητοποίησή τους και η παροχή προτεραιότητας για ένταξη σε θεραπευτικές κοινότητες
  •          η κινητοποίησή τους με στόχο τη συστηματική επαφή με τις υπηρεσίες του ΚΠΠΑ «Η Μητέρα» και την επαφή με το παιδί τους
  •          η υποστήριξη από το ΚΕΘΕΑ των εξαρτημένων μητέρων που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στο ΚΠΠΑ «Η Μητέρα»
  •          η συνεργασία του προσωπικού των δύο φορέων σε θέματα εποπτείας, ενημέρωσης καθώς και σχεδιασμού προγραμμάτων έρευνας
  •          η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση των εξαρτημένων εγκύων και μητέρων
  •          η προώθηση ενημέρωσης γύρω από τα θέματα της εξάρτησης και της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού (έντυπα, ιστοσελίδες, εκδηλώσεις κ.λπ.).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ΚΠΠΑ «Η Μητέρα» 213 2015784, ΚΕΘΕΑ 210 9241993-6