Συνέντευξη Τύπου ΚΕΘΕΑ «Κρίση και εξάρτηση: αδιέξοδα και προοπτικές»


Τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο πρόβλημα των ναρκωτικών αλλά και τις προτάσεις του για την εθνική πολιτική παρουσίασε σήμερα το ΚΕΘΕΑ, το μεγαλύτερο δίκτυο απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Σκιαγραφώντας τη σημερινή κατάσταση στο τομέα των ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ επισημαίνει:

Την εξάπλωση του προβλήματος των ναρκωτικών, καθώς και άλλων μορφών εξάρτησης, όπως ο αλκοολισμός και η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το Διαδίκτυο.

Την επιδείνωση της κατάστασης των εξαρτημένων, όπως συνάγεται από τη στροφή τους σε νέες, οικονομικότερες αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή τους ουσίες («σίσα»), τις επιδημικές διαστάσεις της εξάπλωσης του HIV/AIDS και της ηπατίτιδας C στον πληθυσμό τους, την παρουσία πολλών ατόμων με πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ στο συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αστέγων και τη μείωση του κινήτρου για θεραπεία, εξαιτίας της απουσίας ελπίδας για το μέλλον.

Τις εντεινόμενες, λόγω της κρίσης, δυσκολίες της ελληνικής οικογένειας, που πάντα διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, να συνεχίσει να το πράττει.

Την αύξηση φαινομένων επιθετικότητας και βίας απέναντι στους χρήστες ουσιών και τις άλλες ευάλωτες ομάδες, που σε περιόδους κρίσης μετατρέπονται σε εύκολο στόχο.

Την αποδυνάμωση των οργανισμών θεραπείας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δραστικές περικοπές, ελλείψεις προσωπικού, γραφειοκρατία και τη γενικότερη αβεβαιότητα για το μέλλον της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα.

Τη συνεχιζόμενη απουσία εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και την πολιτική πριμοδότηση «φθηνών» λύσεων, όπως τα προγράμματα υποκατάστασης στα νοσοκομεία, χωρίς προγραμματισμό, αξιολόγηση του έργου των φορέων και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, με συνέπεια τη σταδιακή απαξίωση του στόχου της πλήρους και ισότιμης επανένταξης στην κοινωνία και των «στεγνών» προγραμμάτων.

Για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας την περίοδο της κρίσης και παρά τα προβλήματα αυτά, το ΚΕΘΕΑ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέων μονάδων, χάρη στην αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ιδιωτικών επιχορηγήσεων. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» το ΚΕΘΕΑ προχωράει μέσα στο 2012 στη δημιουργία Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης στην Αθήνα και δύο κινητών μονάδων street-work σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη εξαρτημένων που βρίσκονται το δρόμο. Ενώ μέσω ΕΣΠΑ δρομολογεί τη δημιουργία 7 Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στις μεγάλες περιφέρειες της χώρας για την υποστήριξη και κοινωνική ένταξη ατόμων κάθε ηλικίας με πρόβλημα χρήσης ουσιών και ψυχιατρικά προβλήματα.

Ωστόσο, όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ, η αντιμετώπιση του προβλήματος, σε μια εποχή που οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη αυξάνονται ραγδαία, δεν είναι δυνατόν να επαφίεται μόνο στις πρωτοβουλίες και την αφοσίωση των φορέων στο έργο τους, αλλά επιβάλλεται να στηρίζεται σε ένα συνολικό, ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο εθνικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΘΕΑ προτείνει:

Τη δημιουργία Γραφείου παρά τω  πρωθυπουργώ για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Τη συγκρότηση εθνικού σχεδίου δράσης, με εξασφαλισμένα κονδύλια και προσωπικό, το οποίο θα συγκροτηθεί με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις, χρονοδιάγραμμα, κόστος, προσδοκώμενα αποτελέσματα, εργαλεία και διαδικασίες αξιολόγησης.

Την έκδοση του εκκρεμούντος Προεδρικού Διατάγματος για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας θεραπευτικών μονάδων, καθώς και την αξιολόγηση όλων των φορέων.

Ειδικότερα για τον τομέα της θεραπείας, το ΚΕΘΕΑ, μεταξύ άλλων,  προτείνει διασύνδεση και συνεργασία των φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών, ενίσχυση των προγραμμάτων street-work, βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου βάσει της αρχής θεραπεία και όχι εγκλεισμός, καθώς και μέτρα για τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στους φορείς θεραπείας.

Τμήμα Ενημέρωσης ΚΕΘΕΑ