Συνέδριο για την απεξάρτηση και την επιχειρηματικότητα


Συνέδριο για την Απεξάρτηση και την Επιχειρηματικότητα διενεργείται στις 4 και 5 Ιουνίου 2014 στο Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών από το ΚΕΘΕΑ ως συντονιστή εταίρο της καινοτόμου Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Μέσα από τις δράσεις της, η ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει προσφέρει υπηρεσίες σε περισσότερα από 200 άτομα αυτής της ευάλωτης ομάδας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επιχειρηματικά σχέδια για κοινωνικές συνεταιριστικές ή ατομικές επιχειρήσεις είτε να προσληφθούν σε επιχειρήσεις τρίτων.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν:

  • Τα εμπόδια και οι ευκαιρίες στη δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων από απεξαρτημένους.
  • Καλές πρακτικές και προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και ευρύτερα της επιχειρηματικότητας για την κοινωνική ένταξη.
  • Η εμπειρία των ωφελούμενων, οι επιχειρηματικές ιδέες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια και η πορεία εξέλιξής τους
  • Αποτίμηση της συνολικής συμβολής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ως μηχανισμού κοινωνικής ένταξης.

Η αναπτυξιακή σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει συσταθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ», της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου