Συνέδριο για την απεξάρτηση και την επιχειρηματικότητα


Συνέδριο με  θέμα: «Προχωρώ και Επιχειρώ: Απεξάρτηση και Επιχειρηματικότητα» διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στις 4 και 5 Ιουνίου 2014  (9.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει η Υφυπουργός Υγείας κ. Ζέττα Μακρή. Η είσοδος στις εργασίες είναι ελεύθερη.

Επιστήμονες και πεπειραμένα στελέχη από το χώρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της εργασίας, των επιχειρήσεων, αλλά και απεξαρτημένα άτομα μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τις προτάσεις από το 18μηνο έργο της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η Σύμπραξη στόχευσε με επιτυχία στην ένταξη των απεξαρτημένων στην αγορά εργασίας μέσα από τη δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων ή την πρόσληψη σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας.

Απολογιστικά στοιχεία για το έργο της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και την επαγγελματική-επιχειρηματική πορεία  των ωφελουμένων της, τα εμπόδια και οι ευκαιρίες που αυτοί συνάντησαν στη δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων, οι καλές πρακτικές και οι προτάσεις που αναδείχτηκαν για περαιτέρω αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας ως μηχανισμού κοινωνικής ένταξης, θα είναι οι βασικοί άξονες των εργασιών του συνεδρίου.

Παράλληλα με τις εργασίες θα λειτουργούν εκθέσεις και εργαστήρια των παραγωγικών μονάδων και δημιουργικών ομάδων των φορέων θεραπείας που μετέχουν στη Σύμπραξη.

Η Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με συντονιστή το ΚΕΘΕΑ, αποτελεί μια καινοτόμο συνεργασία ανάμεσα στους φορείς θεραπευτικής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και τους κοινωνικούς εταίρους από το χώρο της εργασίας και των επιχειρήσεων. Στην Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετέχουν το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) ως συντονιστής,  το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής – Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ, ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνιών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ).

Η αναπτυξιακή σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει συσταθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ», της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόγραμμα συνεδρίου.