Συνδεθείτε με τη Διαδικτυακή Κοινότητα Γνώσης MEDICI


Στο ευρωπαϊκό έργο MEDICI-Mapping Digital Inclucion Landscape to support Cohesion and Integration συμμετέχει το ΚΕΘΕΑ με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στόχο τη χαρτογράφηση καλών πρακτικών για την ψηφιακή ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (άτομα τρίτης ηλικίας, άνεργοι, άτομα με κοινωνικά προβλήματα, νέοι και παιδιά που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση, πρόσφυγες, μετανάστες, γυναίκες κλπ.).

Το ΚΕΘΕΑ έχει αναλάβει την επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία της Κοινότητας Ψηφιακής Ένταξης, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερευνητές, θεραπευτές, εκπαιδευτές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, εργαζόμενους στο πεδίο και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ψηφιακή ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων και ομάδων.

Η Ψηφιακή Κοινότητα Γνώσης περιλαμβάνει Χάρτη και Κατάλογο Καλών Πρακτικών από τα 27 Κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την καταγραφή καλών πρακτικών ψηφιακής ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, οι οποίες έχουν επιλεγεί με βάση ένα σύνθετο σύστημα αξιολόγησης.

Παράλληλα, η Κοινότητα δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της μέσα από τα forum συζήτησης να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες και τις δικές τους καλές πρακτικές στο πεδίο, αλλά και να συμμετέχουν σε webinars, online surgeries, podcasts και άλλες ψηφιακές δράσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση με επαγγελματίες, στελέχη, θεραπευτές, ερευνητές, εκπαιδευτές κ.λπ. από όλη την Ευρώπη.

Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στην Κοινότητα και να συμβάλλετε με τις γνώσεις και την εμπειρία σας, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://digitalinclusion.eu

Επιλέξτε τρόπο αλληλεπίδρασης μέσα από μια σειρά εργαλείων και διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Δημιουργήστε τεχνογνωσία και δίκτυα και ενημερωθείτε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιακή ένταξη.