Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στο Ναύπλιο


Σε καθημερινή βάση παρέχει πλέον υπηρεσίες το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στο Ναύπλιο. Το Κέντρο ξεκίνησε πιλοτικά πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, μετά από αίτημα της τοπικής κοινωνίας, και παρείχε σε εβδομαδιαία βάση υπηρεσίες σε χρήστες και οικογένειες. Οι αυξημένες ανάγκες που διαπιστώθηκαν οδήγησαν σε καθημερινή λειτουργία, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εξαρτημένων και των οικογενειών τους.

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και προετοιμασίας για ένταξη σε θεραπευτική κοινότητα. Παράλληλα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στο Ναύπλιο ανήκει σε ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών στην Πελοπόννησο με μονάδες στην Πάτρα και την Καλαμάτα.