Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική


Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του 8ου κύκλου σπουδών (2012-  2013) του εκπαιδευτικού προγράμματος “Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης” που διοργανώνεται από το ΚΕΘΕΑ και από τον Τομέα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego (www.psychiatry.ucsd.edu).

Κατεβάστε τη σχετική αίτηση