Σύμφωνο συνεργασίας 7ης ΥΠΕ και ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ για τη δημόσια υγεία και τις εξαρτήσεις


Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν η 7η ΥΠΕ και το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Γενικός σκοπός του συμφώνου είναι η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών της 7ης ΥΠΕ, μέσα από τον συντονισμό και τη διασύνδεση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και εξαρτήσεων.

Η συνεργασία ξεκινά πιλοτικά από το Ηράκλειο με πρόθεση να επεκταθεί και στην Π.Ε. Χανίων. Στο πλαίσιο μιας ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης της δημόσιας υγείας, το σύμφωνο στοχεύει επίσης:

  • στην ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού, μέσω της διασφάλισης της άμεσης και ισότιμης πρόσβασης ευάλωτων και ευπαθών ομάδων με πρόβλημα εξαρτήσεων στις υπηρεσίες υγείας,
  • στην προώθηση της ενημέρωσης πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για τις εξαρτήσεις στην ευρύτερη κοινότητα,
  • στην ενημέρωση/συμμετοχή των εξυπηρετούμενων των δομών ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ για ζητήματα δημόσιας υγείας, πρόληψης και προαγωγής, όπως αυτά υλοποιούνται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης,
  • στην ενίσχυση της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και της έρευνας σε θέματα εξαρτήσεων, με επικέντρωση στις ανάγκες της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει τρείς άξονες συνεργασίας:

1.Ενίσχυση της άμεσης και ισότιμης πρόσβασης ευάλωτων ατόμων με πρόβλημα εξάρτησης στις υπηρεσίες υγείας του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου.

2.Ενίσχυση της ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης ατόμων με διπλή διάγνωση, μέσω της θεσμοθέτησης της υφιστάμενης συνεργασίας της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ με την Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.

3.Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής υγείας για τα μέλη του ΚΕΘΕΑ

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Νεκτάριος Παπαβασιλείου δήλωσε ότι «Η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας και ενημέρωσης των ομάδων αυτών σε συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας είναι υποχρέωσή μας. Παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική προστασία και στη μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μεμονωμένη και αποσπασματική παροχή υπηρεσιών υγείας».

O υπεύθυνος Κρήτης και Δωδεκανήσου του ΚΕΘΕΑ (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) Μιχάλης Σκουλάς από την πλευρά του τόνισε ότι «Η θεσμοθέτηση της συνεργασίας αυτής με την 7η ΥΠΕ. Κρήτης, την Ψυχιατρική Κλινική του ΠαΓΝΗ, και το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Ηρακλείου, με συγκεκριμένους όρους και στόχους, επιλύει ένα σωρό διαδικαστικά και γραφειοκρατικά ζητήματα για τον τακτικό έλεγχο και παρακολούθηση της υγείας των μελών μας. Ενισχύει τη συνεργασία και συνέργεια των φορέων προς όφελος των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας για τον εντοπισμό και διαχείριση παρόμοιων ζητημάτων. Ευχαριστούμε από καρδιάς τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, τον Συντονιστή του ΚΥ Ηρακλείου, τη Διοίκηση του ΠαΓΝΗ και τη Διευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής για την πρωτοπόρα αυτή συνεργασία».

Η υπογραφή του μνημονίου, όπως επισημάνθηκε από όλα τα μέρη, αποτελεί την αρχή μιας ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας για τη διοργάνωση κοινών δράσεων στην κοινότητα αλλά και για τον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών, όπως Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης (De TOX) κ.ά.