Στα βήματα του Νίκου Καζαντζάκη


Συνεπές στην εμπλοκή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης του, το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ επισημοποίησε μια συνεργασία με το Δήμο, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση ιστορικών σημείων του Ηρακλείου.

Η συνεργασία πραγματοποιείται υπό τον τίτλο «Στα βήματα του μεγάλου στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη» και έχει ως τόπο παρέμβασης την περιοχή που είναι αφιερωμένη στον μεγάλο συγγραφέα, από την πύλη Ιησού στον επιπρομαχώνα Μαρτινέγκο και ως την πλατεία Φανερωμένης.

Στόχος είναι η φροντίδα της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να αποτελέσει χώρο πολιτιστικής – αθλητικής έκφρασης για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, με σεβασμό στην  ιστορικότητα του μνημείου.

Με τη συμβολή του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, και δεδομένης της διασύνδεσής του με την τοπική κοινωνία μέσα από τις δράσεις του για την καταπολέμηση της εξάρτησης, επιδιώκεται επίσης η ενίσχυση του εθελοντισμού, η συνεργασία πολιτών με διαφορετικά ενδιαφέροντα και αναφορές, αλλά κυρίως το να μάθουν οι πολίτες να αγαπούν και να νοιάζονται την πόλη τους.

Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ αναλαμβάνει:

-τον περιοδικό καθαρισμό  της οριοθετημένης περιοχής με τη συμμετοχή κατά περίπτωση εθελοντικών ομάδων, σχολείων, συλλόγων κ.λπ.

-την αποκατάσταση – συμπλήρωση αστικού εξοπλισμού και τον επανέλεγχο ανά δίμηνο της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, προκειμένου να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις

-την αποψίλωση των χόρτων και τη φύτευση νέων όπου απαιτείται με τη συμβολή συλλογικών – εθελοντικών φορέων αλλά και χορηγών

-τη φροντίδα της περιοχής γύρω από τον τάφο του Ν. Καζαντζάκη και την αποκατάσταση- συμπλήρωση εξοπλισμού όπου απαιτείται

-παρεμβάσεις ήπιας μορφής με καλλιτεχνικές δημιουργίες έπειτα από συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος αναλαμβάνει να παρέχει το προσωπικό, μηχανήματα, και υλικά κατά περίπτωση, προκειμένου να διευκολύνει τις παρεμβάσεις του ΚΕΘΕΑ.