Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ


Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Επαγγελματικός προσανατολισμός: Σύγχρονες προσεγγίσεις» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 25 στελέχη θεραπείας και εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ τον Μάιο. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ με το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Στο σεμινάριο  παρουσιάστηκε ένα εύρος σύγχρονων ζητημάτων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το πρόγραμμα είχε στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες  με τις σύγχρονες αφηγηματικές προσεγγίσεις στο πεδίο της επαγγελματικής συμβουλευτικής, να συμβάλει στην  επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και να τους προσφέρει τα εφόδια, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις στο εργασιακό τους πλαίσιο.

Εισηγητές/τριες του προγράμματος ήταν η Διευθύντρια του Εργαστηρίου και επίκουρη καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου, καθώς και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου: Κατερίνα Μικεδάκη, ψυχολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού∙ Αριστείδης Λορέντζος, ψυχολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού∙ Νέλλη Μπέλκη, εκπαιδευτικός, σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.