Σειρά επισκέψεων των Κινητών Μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σε Λάρισα και Λαμία


Επισκέψεις  στον Αμπελώνα και στην Αγιά Λάρισας πραγματοποίησε η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, μετά την παραλαβή του οχήματός της, με στόχο τη διασύνδεση και συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στον Αμπελώνα, το προσωπικό της Κινητής Μονάδας συναντήθηκε με τον Γενικό Ιατρό και Διευθυντή του Κέντρου Υγείας κ. Αρχιμανδρίτη. Στο Κέντρο Υγείας της Αγιάς, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στελέχη του και άλλους φορείς.

Σκοπός των επισκέψεων ήταν η γνωριμία με τους εργαζόμενους των παραπάνω φορέων και δομών και η ενημέρωσή τους για την έναρξη λειτουργίας της νέας Μονάδας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή. Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας τους με το ΚΕΘΕΑ.

Επίσκεψη στο Οικοτροφείο Λαμίας «Γλαύκος» πραγματοποίησε η Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λαμία. Στο επίκεντρο της συνάντησης η ενημέρωση για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι των δύο δομών και η προοπτική διενέργειας παραπομπών. Αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη ενίσχυσης και περαιτέρω προαγωγής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας στην περιοχή.