Σχολές Γονέων σε Ιεράπετρα και Άγιο Νικόλαο από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ


Δωρεάν κύκλους Σχολών Γονέων για γονείς εφήβων διοργανώνει το Πολυδύναμο Κέντρο Αγίου Νικολάου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Οι Σχολές θα λειτουργήσουν στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των γονιών σε θέματα που σχετίζονται με την εφηβεία και τις εξαρτήσεις.

Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις για τους γονείς εφήβων και τη σημασία του ρόλου τους στη διαμόρφωση υγιών ενηλίκων, οι Σχολές στοχεύουν στην αναγνώριση παραγόντων κινδύνου και στην ενίσχυση των παραγόντων προστασίας. Απώτερο στόχος η πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών ή η έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους.

Οι Σχολές θα προσφέρουν εβδομαδιαίες θεματικές συναντήσεις, βασισμένες στις ανάγκες των σημερινών γονιών. Στη θεματολογία τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επικοινωνία με τον έφηβο, το προφίλ του εφήβου και τα χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου, ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη, η προβληματική ενασχόληση με το διαδίκτυο, η διαχείριση συγκρούσεων και το πέρασμα στην ενηλικίωση.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ στον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα σε εβδομαδιαία βάση με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και λήξης τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00, δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα 28410 22981 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cclasithi@kethea-ariadni.gr.

Το «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο» με Κωδικό (MIS 5045591) είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).