Ψήφισμα συμπαράστασης Δήμου Βόλου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΤΗΛ. 24213 50208
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. Απόφασης : 615/2011

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
    Πρακτικού της 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 24/10/2011
    Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 24η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 112060/ΓΠ30543/18/10/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αγκρή-Κατσιούρα Χαρίκλεια, Αναστασίου Λεωνίδας, Γκουντέλιας Ιωάννης, Δερβένης Δημήτριος, Διαμαντένιας Θεολόγος, Δουλόπουλος Αριστοτέλης, Ζαρκάδας – Βεργής Απόστολος, Ζάχος Χαράλαμπος, Ιγγλέσης Γρηγόριος, Καουνάς Ιωάννης, Καραπατάκης Ηλίας, Κλημόπουλος Θωμάς, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κοντάκης Ματθαίος, Κοντορίζος Βασίλειος, Κουρτίνας Ιωάννης, Λαμπρινίδης Φώτιος, Μαβίδης Παύλος, Μακρή Ζέττα, Μαυρογιάννης Λεωνίδας, Μαυρόπουλος Νικόλαος, Μολοχίδης Ιωάννης, Μόσχος Νικόλαος, Μουλάς Γεώργιος, Μπαϊράμη Αθηνά, Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη, Μπαρτζιώκα Κερασία, Μπασδάνης Αριστοτέλης, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Μωϋσίδης Κωνσταντίνος, Νάνος Απόστολος, Νομικός Νικόλαος, Ξηρακιάς Ηλίας, Οικονόμoυ Αναστασία, Παντσάς Απόστολος-Παρίσης, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πελεκάνος Παντελής, Ριζόπουλος Απόστολος, Σπηλιόπουλος Γεώργιος, Στόϊκος Νικόλαος, Τσάμης Ευθύμιος, Τσαμπάζης Χαράλαμπος, Τσιάμη Μαρία, Φοινικόπουλος Απόστολος, Χαλκιάς Σωτήριος, Χαυτούρας Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κερασιώτης Ιωάννης, Κουφογεώργος Γεώργιος, Νίκου Κων/νος

ΑΠΟΦΑΣΗ 615/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ        
Λήψη απόφασης για την έκδοση Ψηφίσματος διαμαρτυρίας – συμπαράστασης του ΚΕΘΕΑ.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 111465/ΓΠ30465/14-10-2011 ΨΗΦΙΣΜΑ διαμαρτυρίας – συμπαράστασης, που αφορά στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης ατόμων από ουσίες. Το ψήφισμα κατατέθηκε από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Απόστολο Παντσά και αναφέρει τα εξής:

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                  Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011
Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221                             Αρ. Πρωτ: 111465/ΓΠ30465
Τηλ.& Fax: 24210 29576                                  

Προς
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
κ. Απόστολο Φοινικόπουλο

Πρόταση ψηφίσματος  διαμαρτυρίας -συμπαράστασης του  ΚΕΘΕΑ

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού προτείνει ψήφισμα συμπαράστασης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που θα έχουν σαν  αποτέλεσμα την συρρίκνωση του τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης  ατόμων από ουσίες.
Είναι τεράστια και γνωστή στη περιοχή μας  η προσφορά έργου του ΚΕΘΕΑ-Πιλότος ,τόσο στα εξαρτημένα άτομα όσο και στις οικογένειές τους.
Ο Δήμος Βόλου αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά έργου υποστήριξε όλα αυτά τα χρόνια ενεργά τις δράσεις του .
Επομένως προτείνουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα κάτωθι:
Α) Τη συρρίκνωση της επιχορήγησης του από το κράτος, που κλείνει μονάδες, δημιουργώντας προβλήματα  στη θεραπεία χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους συμμετέχουν στα «στεγνά» προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και παλεύουν για την απεξάρτηση από κάθε ουσία. Η συρρίκνωση του στεγνού προγράμματος,  μακροπρόθεσμα ,αυξάνει  τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία, δημιουργεί νέες συνθήκες για την   δίωξη της παραβατικής συμπεριφοράς  και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.
Β) Την εργασιακή εφεδρεία, που θα  στερήσει από τα προγράμματα ικανά και έμπειρα στελέχη και θα οδηγήσει σε κλείσιμο μονάδων αυτούς τους κρίσιμους καιρούς στους οποίους  η οικονομική κρίση αυξάνει τη χρήση ουσιών και συνεπώς τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη.
Γ) Τη συγχώνευση ΚΕΘΕΑ-ΟΚΑΝΑ, που δημιουργεί ασάφεια και σύγχυση, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημιουργία ενός υδροκέφαλου γραφειοκρατικού οργανισμού με ελλείμματα και πλήττει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η κοινή διαχείριση του στεγνού προγράμματος και του προγράμματος  με υποκατάστατα  είναι φανερό ότι μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε  βάρος ενδεχομένως και των δύο προγραμμάτων, καθώς και σε βάρος των ανθρώπων που  εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν απολύτως διαφορετική φιλοσοφία και πρακτικές.

Με εκτίμηση
Ο Αντιδήμαρχος Βόλου
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολ/σμού

Απόστολος Παντσάς

    Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 111465/ΓΠ30465/14-10-2011 ΨΗΦΙΣΜΑ διαμαρτυρίας–συμπαράστασης, που αφορά στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης ατόμων από ουσίες, το οποίο κατατέθηκε από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Απόστολο Παντσά και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκδίδει το παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑ:

«Είναι τεράστια και γνωστή στη περιοχή μας  η προσφορά έργου του ΚΕΘΕΑ-Πιλότος, τόσο στα εξαρτημένα άτομα όσο και στις οικογένειές τους.
Ο Δήμος Βόλου αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά έργου υποστήριξε όλα αυτά τα χρόνια ενεργά τις δράσεις του και εκδίδει ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα κάτωθι:
Α) Τη συρρίκνωση της επιχορήγησής του από το κράτος, που κλείνει μονάδες, δημιουργώντας προβλήματα στη θεραπεία χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους συμμετέχουν στα «στεγνά» προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και παλεύουν για την απεξάρτηση από κάθε ουσία. Η συρρίκνωση του στεγνού προγράμματος,  μακροπρόθεσμα, αυξάνει  τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία, δημιουργεί νέες συνθήκες για την δίωξη της παραβατικής συμπεριφοράς  και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.
Β) Την εργασιακή εφεδρεία, που θα  στερήσει από τα προγράμματα ικανά και έμπειρα στελέχη και θα οδηγήσει σε κλείσιμο μονάδων αυτούς τους κρίσιμους καιρούς στους οποίους  η οικονομική κρίση αυξάνει τη χρήση ουσιών και συνεπώς τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη.
Γ) Τη συγχώνευση ΚΕΘΕΑ-ΟΚΑΝΑ, που δημιουργεί ασάφεια και σύγχυση, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημιουργία ενός υδροκέφαλου γραφειοκρατικού οργανισμού με ελλείμματα και πλήττει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η κοινή διαχείριση του στεγνού προγράμματος και του προγράμματος με υποκατάστατα είναι φανερό ότι μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε βάρος ενδεχομένως και των δύο προγραμμάτων, καθώς και σε βάρος των ανθρώπων που  εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν απολύτως διαφορετική φιλοσοφία και πρακτικές.»

    Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 615/2011

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 25 Οκτωβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ    
Τα Μέλη
Υπογραφές