Ψήφισμα συμπαράστασης Δήμου Περιστερίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Περιστέρι       10 /10 / 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αριθ.  πρωτ.   35967         
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΟΥ  Δ.Σ.
Ταχ.  Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας
Τ. Κ. :  121 34  –  Περιστέρι                      
Τηλέφωνο  :  210-5701020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου σε συνεδρίασή  του  στις   29/9 /2011,  μετά από διεξοδική  συζήτηση, ομόφωνα  κατέληξε  στο  παρακάτω συμπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ,  που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο διαμαρτύρεται για :
Α)Τη συρρίκνωση της επιχορήγησης του από το κράτος, που κλείνει μονάδες, τινάζοντας στον αέρα τη θεραπεία χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους συμμετέχουν στα «στεγνά» προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και παλεύουν για την απεξάρτηση από κάθε ουσία.  Αυξάνει  δε  μακροπρόθεσμα τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία, τη δίωξη και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.
Β)Την εργασιακή εφεδρεία, που θα οδηγήσει σε κλείσιμο μονάδων, τη στιγμή που η οικονομική κρίση αυξάνει τη χρήση ουσιών και τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη.
Γ)Τη συγχώνευση ΚΕΘΕΑ-ΟΚΑΝΑ, που δημιουργεί ασάφεια και σύγχυση, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημιουργία ενός υδροκέφαλου γραφειοκρατικού οργανισμού με ελλείμματα και πλήττει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

                                                                                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣYMBOYΛΙΟΥ
                                                                                                         ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Κοιν/ση
1.Εξοχότατο Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας
2.Αξιότιμο Πρόεδρο της Κυβέρνησης
3.Αξιότιμο Πρόεδρο της Βουλής
4. Αξιότιμο Πρόεδρο της Ν.Δ
5. Αξιότιμη Γ.Γ. του  Κ.Κ.Ε.
6. Αξιότιμο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
7. Αξιότιμο Πρόεδρο του ΛΑΟΣ
8. Αξιότιμο Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης