Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης υπέρ του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ


“Ως Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, της πόλης που αποτελεί την κοιτίδα των ελληνικών θεραπευτικών κοινοτήτων, της ΙΘΑΚΗΣ και του ΚΕΘΕΑ,  καταδικάζουμε την παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο  του Οργανισμού, με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145, 30/9/2019).

Θεωρούμε ότι η αντικατάσταση του άμισθου και εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ με ένα έμμισθο και διορισμένο, όπως προβλέπει η ΠΝΠ, θέτει σε κίνδυνο το έργο του καταξιωμένου Οργανισμού,  οποίος εδώ και 4 σχεδόν δεκαετίες έχει αποδεδειγμένα βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης και τις οικογένειές τους.

Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στο ΚΕΘΕΑ και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με το θεραπευτικό του μοντέλο, γιατί θέτει στο επίκεντρο τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους, και διασφαλίζει στην πράξη συμμετοχικότητα, διαφάνεια και  λογοδοσία, μέσω ενός δημοκρατικά εκλεγμένου από τη βάση εθελοντικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση της ΠΝΠ, η οποία θα οδηγήσει σε γραφειοκρατικοποίηση του ΚΕΘΕΑ, σε αποκοπή του από την κοινωνία και σε αλλοίωση της φυσιογνωμίας του, με αρνητικό αντίκτυπο στο έργο της απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης.

Ζητούμε επίσης την έναρξη ενός ευρέος δημόσιου διαλόγου για την πολιτική για τα ναρκωτικά και την επανένταξη, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.”

Πρακτικό ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για το ΚΕΘΕΑ