Προσλήψεις στο ΚΕΘΕΑ


Ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΘΕΑ με 35 θεραπευτές, προσωπικό πρώτης γραμμής, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα μέρος από τα μεγάλα κενά που δημιούργησε το πολυετές πάγωμα των προσλήψεων. Το νέο θεραπευτικό προσωπικό θα τοποθετηθεί στις μονάδες του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις τριάντα πέντε θέσεις εργασίας θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 19 Σεπτεμβρίου 2016. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, μόνο μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.kethea.gr

Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση