Πρόσκληση σε ημερίδα του ΚΕΘΕΑ: Από το περιθώριο στην κοινωνική ένταξη


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

Δια βίου μάθηση και κατάρτιση απεξαρτημένων Ατόμων. Από το περιθώριο στην κοινωνική ένταξη
την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 (9.30-16.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στόχος είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των απεξαρτημένων, όπως υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης που έγιναν από το ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Στα 11 προγράμματα συνολικής διάρκειας 400 ωρών καταρτίστηκαν 180 άτομα, μέλη και απόφοιτοι αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων.

Ειδικοί στη θεραπεία, την εκπαίδευση-κατάρτιση, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι των προγραμμάτων θα συζητήσουν:

  • Πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση τη θεραπευτική προσπάθεια των εξαρτημένων και την ένταξή τους στην κοινωνία;
  • Ποια μεθοδολογία και τεχνικές είναι πιο αποτελεσματικά για την εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των απεξαρτημένων;
  • Πώς ωφελούνται από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης;
  • Πώς περιγράφουν οι ίδιοι την εμπειρία τους από τα προγράμματα;
  • Τι λένε οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στα προγράμματα που υλοποίησε το ΚΕΘΕΑ;

Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση με μικρά φυτά βιολογικής καλλιέργειας, παραδοσιακά μουσικά όργανα, έντυπα της ομάδας επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και κεραμικά αντικείμενα τα οποία αποτελούν δείγμα της εργασίας των διαφορετικών ομάδων καταρτιζομένων. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μουσικό δρώμενο κρουστών από την ομάδα κρουστών του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση.

Τις εργασίες της ημερίδας θα ανοίξει η Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φωτεινή Σκοπούλη ενώ θα χαιρετίσουν η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ. Άννα Δαλλαπόρτα και η Γενική Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης κ. Ελένη Καραντζόλα.

Τα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματο­δοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποιούνται το 2012-13 από τα δυο Εξειδικευμένα Κέντρα του ΚΕΘΕΑ, σε συνερ­γασία με τα θεραπευτικά του προγράμματα, έντεκα επιδοτούμε­να προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής. Τα προγράμματα παρείχαν προκα­τάρτιση, κατάρτιση και πρακτική άσκηση στα αντικείμενα: ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπων, μαγειρική, βιολογικές καλλιέργειες, κατασκευή μουσικών οργάνων, τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγή, ξυλουργική, γραφικές τέχνες, κεραμική, πληροφορική και πολυμέσα.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, 210 9241993.