10.04.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση για υπηρεσίες προώθησης των πωλήσεων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της παραγωγικής μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ”  στην περιοχή της Αττικής για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ “Τεχνική Περιγραφή-Υποχρεώσεις Αναδόχου” και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ “Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς”.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: