10.04.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση για υπηρεσίες προώθησης των πωλήσεων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της παραγωγικής μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ»  στην περιοχή της Αττικής για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνική Περιγραφή-Υποχρεώσεις Αναδόχου» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: