17.05.2021 | Προσλήψεις

Πρόσκληση για θέσεις εργασίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ – Περιφέρεια Αττικής


ANAKOINΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Περιφέρεια Αττικής

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Περιφέρεια Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 και λήγει στις 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ.