09.09.2021 | Προσλήψεις

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων εργασίας διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ – Περιφέρεια Θεσσαλίας


ANAKOINΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ)- Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 και λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ