27.09.2021 | Προσλήψεις

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων εργασίας διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ -Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


ANAKOINΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ