Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ για τις Περιφέρειες Ηπείρου – Κρήτης – Στερεάς Ελλάδας


ANAKOINΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για τις Περιφέρειες Ηπείρου – Κρήτης – Στερεάς Ελλάδας.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίες αφορούν την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις Περιφέρειες Ηπείρου – Κρήτης – Στερεάς Ελλάδας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 και λήγει την 15η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ