22.08.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΚΙΒ/2019/29, το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση: