23.10.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση για την αγορά μεταλλικών αρχειοθηκών και ραφιών


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΚΙΒ-2019/26, το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΑΓΟΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ», για το Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του στην Αλεξανδρούπολη, στην οδό Τούντζα 100, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ