03.02.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την απόφαση της 15ης  συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ, 

το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τη Θεραπευτική Κοινότητα ΕΞΟΔΟΣ που βρίσκεται  στις εγκαταστάσεις του στο 2ο χλμ Λάρισας – Κοζάνης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης