24.11.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και παράδοση επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΚΥΤ-2017/103, 

το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 10Kg », για το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης που βρίσκεται στην Κουμουνδούρου 3 στην Καλαμάτα , σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ