25.11.2016 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στη θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ στη Σαλαμίνα


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-NOSTOS-2016/96,

το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου», για τη θεραπευτική κοινότητα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του στην Σαλαμίνα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, Τεχνική Περιγραφή-Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης