24.04.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια έτοιμου για τοποθέτηση ξύλινου πατώματος


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2017/144,

το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  έτοιμου για τοποθέτηση ξύλινου πατώματος, ημιμασίφ, δρυός , σοβαντεπι δρυός και μεμβράνης υποστρώματος (Α΄  Ύλες) για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ» με παράδοση στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ στα Χανιά Κρήτης» .

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ