23.03.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός χλοοκοπτικού γηπέδου στη Θεσσαλονίκη


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΑΕΔ-ΙΘ-2017/83

Το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «1 (ενός) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ ΣΤΗΝ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ