26.09.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 μονάδων οροφής ή ψευδοροφής καθαρισμού αέρα


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης από το Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, ΑΕΔ-ΕΞΕΛ-2017/38/ 04/04/2017.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Δύο (2) μονάδων οροφής ή ψευδοροφής καθαρισμού αέρα ( ιονιστής -καθαριστής – UVC) για τους χώρους υποδοχής του ισογείου του κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α , την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης